16. septembra 2016 Komentáre (0) Archív podujatí

XXIV. ročník behu o štít mesta Michalovce-25.11.2016.

Beh o štít mesta Michalovce

V piatok 25. novembra 2016 sa v Michalovciach uskutoční detský beh Ivana Pšenka o 13.00 hodine a štart hlavnej kategórie pre dospelých o 18.00 hod.

Štartovné:     Dospelí (kategórie A – F): 7 € pri on-line registrácii a platbe do 22.11.2016, od 23.11.2016 pri prezentácii 10

Juniori a juniorky: 3 € (do 22.11.2016, od 23.11.2016 pri prezentácii 5 €)

Muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov: 0

Štartovný balíček zahŕňa: štartovné číslo, bežeckú čiapku, občerstvenie v cieli, poukaz na večeru.

Detský beh Ivana Pšenka je bez štartovného, všetci účastníci dostanú v cieli multifunkčnú šatku.

Prezentácia:

Detský beh – 12.00 – 13.30 hod. Mestské kultúrne stredisko, GPS súradnice: 48°45’25.0″N 21°55’04.6″E

Kategórie dospelých – 15.30 – 17.30 hod. Mestský úrad, GPS súradnice: 48°45’21.8″N 21°55’04.0″E

Trať:

Bežia sa okruhy po Námestí osloboditeľov, povrch – asfalt a kamenná dlažba. Štart a cieľ pred budovou Mestského úradu v Michalovciach.

KATEGÓRIE – DETSKÝ BEH IVANA PŠENKA:

Najmladšie žiačky r.nar. 2005 a mladšie štart:   13.00 hod.         dĺžka trate: 1 malý okruh – 500 m

Najmladší žiaci                  2005 a mladší                13.15 hod.                               1 malý okruh – 500 m

Mladšie žiačky                  2003 – 2004                  13.30 hod.                               1 malý okruh – 500 m

Mladší žiaci                        2003 – 2004                   13.45 hod.                               1 malý okruh – 500 m

Staršie žiačky                    2001 – 2002                   14.00 hod.                               2 malé okruhy – 1.000 m

Starší žiaci                          2001 – 2002                   14.15 hod.                               3 malé okruhy – 1.500 m

Dorastenky                        1999 – 2000                   14.30 hod.                               2 stredné okruhy – 2.000 m

Dorastenci                         1999 – 2000                   14.30 hod.                               3 stredné okruhy – 3.000 m

KATEGÓRIE DOSPELÝCH:

štart:  18.00 hod             dĺžka trate:       4 veľké okruhy – 7.600 m

A Muži do 39 rokov         1996 – 1977

B Muži nad 40 rokov       1976 – 1967

C Muži nad 50 rokov       1966 – 1957

D Muži nad 60 rokov       1956 a starší

E Ženy do 34 rokov          1996 – 1981

F Ženy nad 35 rokov        1982 a staršie

Juniori                                1997 a mladší

Juniorky                             1997 a mladšie

Dĺžka okruhov: malý okruh   500 m,  stredný okruh    1.000 m,  veľký okruh   1.900 m

 

Prihlášky:

On-line na http://bosm.preteky.com/registracia.html

On-line registrácia na Detský beh Ivana Pšenka bude ukončená v utorok 22.11.2016 o 16:00 hod.

On-line registrácia v kategóriách dospelých (večerný beh) bude ukončená vo štvrtok 24.11.2016 o 18:00 hod. alebo pri dosiahnutí limitu 150 účastníkov hlavného behu.

Prihlásiť sa bude možné aj pri prezentácii v deň pretekov (do dosiahnutia limitu 150 účastníkov hlavného behu).

Šatne:                   

VIII. Základná škola na Ul. kpt. Nálepku.

GPS súradnice: 48°45’16.9″N 21°55’11.0″E

Informácie:         

Mgr. Lívia Kalaninová, mobil: 0917 650 912, e-mail: livia.kalaninova@msumi.sk

Vyhlasovanie výsledkov:

Detské kategórie: do 15 minút po ukončení príslušnej kategórie.

Dospelí:                 do 60 minút po ukončení pretekov.

Ceny a odmeny:

V žiackych a dorasteneckých kategóriách za 1. – 3. miesto diplom a medaila.

Finančné odmeny:

Budú zverejnené najneskôr týždeň pred štartom

Protesty: 

Hlavnému rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov s vkladom 5 €.

Výsledkové listiny:  

Budú zverejnené na stránkach beh.skhttp://bosm.preteky.com/

Upozornenie:

Stav trate a podmienky môžu byť ovplyvnené poveternostnými vplyvmi a technickými nerovnosťami, či poškodeniami. Pri hlavnom behu sú bežci povinní použiť z dôvodu bezpečnosti a viditeľnosti čelové lampy – beží sa za zníženej viditeľnosti.

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady, usporiadateľ neručí za spôsobené škody a straty.

Všetci bežci sa podriaďujú rozhodnutiam hlavného rozhodcu a zaväzujú sa dodržiavať pravidlá atletiky a právne predpisy.

Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl štartujú v sprievode pedagogického dozoru, resp. rodičov.

V prípade skracovania vytýčených okruhov bude bežec diskvalifikovaný (trať je monitorovaná mestským kamerovým systémom).

Usporiadatelia si vyhradzujú právo na zmenu propozícií, trasy a miesta štartu. Akékoľvek zmeny budú včas zverejnené.

 

 

 

Pridaj komentár