1. mája 2017 Komentáre (0) Archív podujatí, Beh

Podvihorlatský maratón-1.5.2017

Mesto Michalovce, Atletický klub Michalovce a Obec Vinné Vás pozývajú na Podvihorlatský maratón.

 Štart:

Pondelok 1.5.2017 o 14.00 hod. – maratón + polmaratón + štafeta
Prihlášky: do 30.4.2017 on-line (prosím, vypíšte všetky údaje):
http://www.podvihorlatskymaraton.sk

 

Štartovné do 24.4.2017 (úhrada na účet do 27.4.2017):
15 € – maratón
10 € – pre maratóncov, ktorí absolvovali Podvihorlatský maratón 10 a viackrát
10 € – pre polmaratóncov
40 € – pre štafetové družstvo (4 pretekári)

Štartovné od 25.4.2017 (úhrada pri prezentácii):
20 € – maratón
15 € – pre maratóncov, ktorí absolvovali Podvihorlatský maratón 10 a viackrát
15 € – pre polmaratóncov
60 € – pre štafetové družstvo (4 pretekári)

Muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov štartovné neplatia.

Pocta víťazom: Víťazi Podvihorlatského maratónu (muži aj ženy) neplatia pri štarte v maratónskych kategóriách žiadne štartovné.
Platba:
Prevodom, alebo vkladom na účet v Sberbank:
IBAN: SK06 3100 0000 0044 7001 1204, SWIFT: LUBASKBX

Ako variabilný symbol uveďte kód, ktorý nájdete v potvrdzovacom e-maile po on-line registrácii.

Zaplatiť je možné aj v hotovosti zástupcom organizačného výboru na jarných pretekoch.

Od 25.4.2017 už nie je možná úhrada cez účet, štartovné sa zaplatí pri prezentácii.

 

Prezentácia: Pondelok1.5.2017, 10.30 – 13.00 hod.
budova MsKS Michalovce, Nám. osloboditeľov (100 m od fontány)
GPS súradnice: 48.756868, 21.918017
Šatne: VIII. ZŠ Pavla Horova, Ul.kpt.Nálepku 8, otvorené od 10.30 hod. (GPS: 48.754892, 21.919795)
Parkovanie:
Ul. kpt. Nálepku – oproti VIII. ZŠ – parkovisko za Mestským úradom (50 m od štartu) – odporúčame parkovať tu, v meste budú Jarné trhy (GPS: 48.755302, 21.919152)

Trať:

Maratón – štart je pred Mestským úradom, po odbehnutí 2 okruhov na námestí sa beží 1 veľké kolo (4.100 m) po uliciach mesta naspäť na námestie. Odtiaľ maratónci pokračujú po Ulici J.Hollého cez 2 kruhové objazdy na štátnu cestu Michalovce – Sobrance, cez Zalužice, Závadku, Jovsu, Klokočov a Kalužu späť do Michaloviec, cez Ul. partizánsku a most na námestie do cieľa pred budovou MsÚ. Stredisko Z.Šírava Hôrka (cca 34.km) sa obchádza po 4-prúdovej ceste cez kopec Senderov. Dĺžka trate je 42195 m.

Polmaratónci a štafeta štartujú spolu s maratóncami a po absolvovaní veľkého kola (4.100 m) pokračujú na konci námestia rovno na most cez rieku Laborec smerom na Z.Šíravu do obce Vinné, kde je obrátka a návrat po tej istej trase do cieľa pred MsÚ. Dĺžka trate je 21100 m.
Povrch trate je asfaltový, časť malého okruhu na námestí tvorí kamenná dlažba.

Štafetu tvoria 4 členovia. Prvý člen štafety môže byť klasifikovaný aj v celkovom hodnotení polmaratónu/maratónu (po odovzdávke prvého úseku pokračuje ďalej po polmaratónskej/maratónskej trati).

A. úsek: 0 – 6,3 km (od štartu po absolvovaní 2 malých a jedného veľkého okruhu mestom) odovzdávka je v priestore štartu/cieľa.
B. úsek: 6,3 – 10 km (odovzdávka na občerstvovačke križovatka Zemplínska Šírava – Biela Hora)
C. úsek: 10 – 15 km (odovzdávka na občerstvovačke Z.Šírava – križovatka Vinné)
D. úsek: 15 – 21,1 km (cieľ polmaratónu pred MsÚ Michalovce)

Časový limit pre maratón:
Bez limitu.

Kategórie:

A maratón muži 18 – 39 rokov
B maratón muži 40 – 49 rokov
C maratón muži 50 – 59 rokov
D maratón muži nad 60 rokov
E maratón ženy
F polmaratón muži 18 – 39 rokov
G polmaratón muži 40 – 49 rokov
H polmaratón muži 50 – 59 rokov
I polmaratón muži nad 60 rokov
J polmaratón ženy do 39 rokov
K polmaratón ženy nad 40 rokov
Polmaratónska štafeta

Riaditeľ pretekov: MUDr. Benjamín Bančej
Tajomník pretekov: Mgr. Lívia Kalaninová
Hlavný rozhodca: Mgr. Peter Piskay

Spoluorganizátori:

Mestské a kultúrne stredisko Michalovce, Technické a záhradnícke služby, Mestská polícia, Štátna polícia ORPZ Michalovce, Olympijský klub Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Základná škola Pavla Horova, obecné úrady Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, MichalovskeSpravy.sk

Ceny a odmeny:

Budú zverejnené najneskôr 2 týždne pred podujatím. Finančné odmeny dostanú:
– prví piati v celkovom poradí maratónu
– prví traja pretekári v kategóriách A – D, F – K
– prvých 5 žien v kategórii E
– v Majstrovstvách oblasti v maratóne prvých 8 mužov a prvé 3 ženy (bežci narodení alebo s trvalým bydliskom v okresoch Michalovce a Sobrance, stáli členovia bežeckých klubov z tejto oblasti)
Za prekonanie traťového rekordu v maratóne je vypísaná finančná prémia 165 €.
Každý bežec dostane pri prezentácii účastnícke tričko (maratónci technické, polmaratónci bavlnené), propagačné materiály sponzorov a lístok na večeru. Po dobehnutí do cieľa dostane každý bežec účastnícku medailu.

 

Traťový rekord:

Maratón Peter Polák 2:21:26 (1986)

Výsledkové listiny:
Do 24-hod. na www.podvihorlatskymaraton.sk, www.acmichalovce.sk  a Beh.sk

Občerstvenie:
Vlastné občerstvenie treba odovzdať pri prezentácii
Občerstvovacie stanice (maratón):
1. Michalovce, Ul.J.Hollého km 07
2. Zalužice, OcÚ km 13,5
3. Závadka km 19
4. Jovsa križovatka km 25
5. Klokočov km 30
6. Z.Šírava – kopec pod Viniankou km 35
7. Vinné križovatka km 36
8. Z.Šírava stred. Biela Hora, križovatka km 39
9. Ul. partizánska km 41

Občerstvovacie stanice (polmaratón a štafeta):
1. Ul. partizánska km 07 a 20
2. Z.Šírava stred. Biela Hora, križovatka km 10 a 18
3. Vinné km 12,5 a 15

Osviežovacie stanice:
1. Lúčky km 17
2. Hnojné km 20,5
3. Kusín km 27,5
4. Kaluža km 32

Zoznam bežcov, ktorí absolvovali Podvihorlatský maratón viac ako 10x:

25x – Hirjak Vladimír
23x – Bačík Peter, Semanová Zlatka
22x – Obraz Pavol, Tisza Tibor
21x – Decha Vladimír, Tiszová Alžbeta
19x – Gallik František, Bogár János
18x – Polák Peter,
14x – Buc Peter, Mičko Ján, Truska Jozef
13x – Furín Milan, Vargaeštok Gejza
12x – Hrehorčák Stanislav, Takács Jaroslav, Simon Alexander, Lipovský Vladislav
11x – Brandis Pavol, Fotul Juraj, Guľváš Ondrej, Hrušovský Milan, Husárová (Falisová) Ľudmila,
Lacko Milan, Tuček Josef, Švagrovský Ján, Polc Štefan, Pavlov Jaroslav, Kandra František
10x – Bohuněk Zdeněk, Hauser Pavol, Horný Jaroslav, Vrábeľ Pavol, Malejčík Jozef, Rudolf Lorenčík

Informácie: www.podvihorlatskymaraton.sk, maraton@podvihorlatskymaraton.sk/

Lívia Kalaninová, 0917 650 912
Vladimír Hirjak, 0904 463 086,
Jozef Doležal, 0918 876 602
Martin Macko, 0903 894 638
Gabriel Sabo, 0907 638 669

Lekárske zabezpečenie:
MUDr. Anna Bančejová

Podmienky účasti a povinnosti účastníkov:

Pretekov sa môžu zúčastniť muži a ženy podľa vekových kategórií, s platnou lekárskou prehliadkou nie staršou ako 1 rok.
Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.
Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekmi.
Pretekári sú povinní dodržať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov, organizátorov a zúčastňujú sa pretekov na vlastné nebezpečenstvo.

Pridaj komentár