10. apríla 2017 Komentáre (0) Archív podujatí, Cyklistika

Okolo Domaše – 8.7.2017

Občianske združenie Bike Team Vranov nad Topľou organizuje už 10. ROČNÍK CYKLISTICKÉHO PODUJATIA okolo Domaše, ktorý sa uskutoční 8. júla 2017

Miesto konania
Štart: Domaša (Dobrá)
Cieľ: Domaša (Dobrá)
Google maps

Časový harmonogram

Piatok
15:00 – 18:00 – Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)

Sobota
08:00 – 09:45 Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)
09:50 – Otvorenie podujatia a inštrukcie
10:00 – Štart
12:00 – 16:00 Plánovaný dojazd do cieľa
16:00 – vyhodnotenie podujatia
16:30 – Losovanie tomboly

Počas programu stráženie bicyklov zabezpečené.

Kategórie

Nesúťažná Okolo Domaše – bez obmedzenia veku

Prihlásenie
Na podujatie sa môžete prihlásiť cez online registráciu od 1.3.2017 do 2.7.2017 (v tomto odkaze). Po 2.7.2017 je možná registrácia len osobne v deň štartu, prípadne počas piatkovej prezentácie. Prihláseným účastníkom v deň štartu podujatia, t.j. 8.7. 2017 (prípadne počas piatkovej prezentácie), usporiadateľ negarantuje tričko podujatia a ďalšie benefity. Za prihláseného ste považovaní po pripísaní štartovného na účet organizátora!

Úhrada štartovného

• Registračné číslo – 0 – 500 = 10 €
• Registračné číslo – 501 – 1000 = 12 €
• Registračné číslo – 1001 – ∞ = 14 €
Na mieste – 17 € (negarantované tričko a ďalšie benefity)

Zvýhodnené štartovné
Dôchodcovia a deti do 15 rokov – 5 € jednotne (platí pre online aj registráciu na mieste)

Platobné údaje:
IBAN: SK6783300000002900960815
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: registračné číslo, ktoré Vám bolo pridelené pri prihlásení
doplňujúce údaje: Vaše meno a priezvisko

POZOR!!! V prípade neuhradenia štartovného do 14. dní od registrácie, bude Vaša registrácia automaticky zrušená.

Účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa. Úhradu štartovného si môžete skontrolovať v sekcii – Údaje o registrácii. V prípade nepripísania platby do 3 dní od vykonania úhrady, nás prosím kontaktujte. V prípade úhrady poštovou poukážkou Vás prosíme o uchovanie ústrižku pre prípad kontroly došlej platby.

ZAPLATENÉ ŠTARTOVNÉ SA NEVRACIA!!! Možnosť presunúť zaplatené štartovné na iného účastníka, pre presun zaplateného štartovného prosím píšte na martin.palencik@mtbiker.sk

Prezentácia
Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.

Podmienky účasti
a) Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
b) Podujatie ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo.
c) Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
d) Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.
e) Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.

Záverečné ustanovenie
• Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
• Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
• deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
• Online registrovaný účastník dostane športové tričko s logom podujatia.
• Účastníkom registrovaným v deň štartu usporiadateľ negarantuje tričko a benefity.
• Každý účastník dostane občerstvenie.
• Z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom.
• Pre cyklistov a ich bicykle bude k dispozícii v cieli umývacia stanica.
• Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti.
• Akcia sa končí dojazdom účastníka do cieľa.
• Možnosť stráženého uskladnenia bicyklov po dojazde v cieli počas kultúrneho programu.
• Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách.
• Podujatie sa koná za každého počasia.
• Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu!

Pridaj komentár