26. septembra 2016 Komentáre (0) Archív podujatí

2. ročník jesenného behu Michalovčanov-9.10.2016.

Usporiadateľ:
Mesto Michalovce a Atletický klub Michalovce
Spoluorganizátor:
Stredná zdravotnícka škola, Michalovce Ul. Masarykova 27
Termín:
Nedeľa 9.októbra 2016, štart o 10.00 hod.
Prihlášky:
On-line na: www.jesennybeh.preteky.com. Registrácia bude ukončená 8.10.2016 o 19:00 hod.
Prezentácia:
Od 9:00 do 9:45 hod. vo vestibule SZŠ, Ul. Masarykova 27
GPS súradnice: 48.756558, 21.908435
Štartovné: pri prezentácii: 3 € dospelí, 1 € mládež do 18 rokov (rok nar. 1998), 0 € muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov
Štart a trať: SZŠ. Cesty a chodníky, dĺžka okruhu – 3,5 km.
Trasa: http://www.runmap.net/sk/route/3473738-jesenny-beh-michalovcanov-2016-v1/
Parkovanie: Dobrianskeho ulica
Šatne: telocvičňa SZŠ
Informácie:
Mgr. Lívia Kalaninová, mobil: 0917 650 912, e-mail: livia.kalaninova@msumi.sk
KATEGÓRIE:
A Muži absolútne poradie bez rozdielu veku
B Ženy absolútne poradie bez rozdielu veku
Ceny a odmeny:
Prvých 150 on-line zaregistrovaných a odprezentovaných pretekárov dostane multifunkčnú šatku s logom behu, všetci štartujúci budú zaradení do tomboly.
Výsledkové listiny: Budú zverejnené na stránkach beh.sk a www.acmichalovce.sk
Protesty:
Hlavnému rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov s vkladom 5 €.
Upozornenie:
Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady, usporiadateľ neručí za spôsobené škody a straty.
Všetci bežci sa podriaďujú rozhodnutiam hlavného rozhodcu a zaväzujú sa dodržiavať pravidlá atletiky a právne predpisy.
Usporiadatelia si vyhradzujú právo na úpravu trasy a miesta štartu. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na stránke podujatia.

Pridaj komentár