27. novembra 2016 Komentáre (0) Archív podujatí

Zimný prednáškový cyklus Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk-23.02.2017.

Tentoraz s Marínou Čarnogurskou, sinologičkou, filozofkou a prekladateľkou (okrem iného Tao Te ťingu spolu s Egonom Bondym) na tému – Tajomstvo života ukryté v Tao Te ťingu alebo Čo prezrádza Starý Majster o osude ľudstva na Zemi.
Pani Marína Čarnogurská pred niekoľkými mesiacmi publikovala v USA na požiadanie redakčnej rady fyzikov z Universal Journal of Physics and Application prácu, ktorá porovnávala niektoré výsledky modernej prírodovedy (najmä kvantovej fyziky) so závermi starovekej čínskej filozofie, vyslovenými už pred 2500 rokmi.
Marína Čarnogurská vraví: Pomocou tej komparácie sa na povrch vyplavili mnohé zaujímavé veci. Medziiným i to, že naozaj nie sme nijakými pánmi Zeme, ale len živými formami, ktoré si Zem v rámci svojich vývojových procesov sama v sebe (či na sebe) stvorila a má nás preto „v hrsti“. Len čo začneme porušovať jej zákonitosti, organizmus Zeme si okamžite začne vygenerovávať, dokonca i z nás samých spôsoby naše likvidácie, ak sa prestaneme správať a žiť v rámci povolených medzí. Pochopil to už Starý Majster, ktorý v Tao Te ťingu s takou suverénnou istotou tvrdí, že nič na Zemi nikdy “nepretečie cez mieru“! Podľa neho všade tu večne plynúce „Te“, ktoré je v skutočnosti iba čírou Energiou bytia, čiže „Nič“ plné pohybu a nesúce v sebe (tak ako fotóny) všetky na všetko potrebné informácie, generuje možnosti tak tvorieb ako i likvidácií každého toho-ktorého procesu i každej tej-ktorej formy bytia a len čo tá forma prestane slúžiť svojmu poslaniu, organizmus Zeme ju akoby sebaobranným mechanizmom zlikviduje. A keďže táto energia nie je nijaká „súcitná Bytosť“ ale len anonymne prúdiaci substrát, nemôžeme očakávať, že bude mať s nami zľutovanie. Všetko teda závisí len od nás!

Miesto: Vysokoškolský klub Čaviareň, Jarková 77 , Prešov

Čas: 19:00

Viac info: wolf.sk

Pridaj komentár