3. januára 2017 Komentáre (0) Článok, Inšpirácie, Príroda

Súkromná rezervácia Vlčia na Čergove

Súkromná prírodná rezervácia Vlčia má rozlohu 21, 24 ha a nachádza sa v Prešovskom kraji v pohorí Čergov, v katastri obce Olejníkov v pramennej oblasti riečky Ľutinka. Pôvodne patril les súkromnému majiteľovi, od ktorého VLK les odkúpil.

Ak sa chcete aj vy podieľať na záchrane prírody a rozšírení prírodnej rezervácie Vlčia, môžete tak urobiť symbolickou kúpou stromu.

Sumu potrebnú na kúpu lesa – 3,2 milióna korún, sa podarilo získať zbierkou Kúp si svoj strom medzi občanmi z 19-tich krajín celého sveta.

VLK je majiteľom lesa už od roku 1998 a od toho času sa v tomto lese nezasahuje: neťaží sa tam drevo, nesadia stromy, nevyťahujú sa mŕtve kmene a v lese sa nepoľuje. Les sa nachádza v závere doliny Jarabinčík v mikropovodí rieky Ľutinky, geologickým podkladom je paleogénny flyš. V nižších polohách lesa prevláda jedľová bučina, na podhrebeňových svahoch buková javorina a v závere buková javorina obmedzeného vzrastu. Prevládajúcimi drevinami sú buk, javor horský a jedľa, primiešaný je javor mliečny, brest, breza, vzácna vŕba sliezska a v podhrebeňovej časti sa vyskytuje aj jarabina vtáčia. Celkový počet stromov s priemerom väčším ako 70 mm je podľa merania znalca presne 11 548. V bylinnom podraste možno nájsť okrem typických sprievodcov buka mesačnicu trvácu, hluchavník žltý, bažanku trvácu, pakost smradľavý a štyri druhy papradí. Z chránených druhov rastlín sa tu vyskytuje ľalia zlatohlavá, z ohrozených vstavačovec bazový a ozdobou podhrebeňových svahov sú mliečivec alpínsky, kýchavica biela Lobelova a cesnak hadí.

Barikáda pri vstupe do rezervácie Vlčia

Barikáda pri vstupe do rezervácie Vlčia

Z vtákov možno vo Vlčej vidieť a počuť pinku lesnú, slávika, červienku, drozdov – čierneho a plavého, penicu čiernohlavú, sluku lesnú, kolibkáriky – čipčavého a spevavého, a dutinové hniezdiče: brhlíka lesného, muchárika bielokrkého, tesára čierneho i ďalšie ďatle a sýkorky. Vyskytujú sa tu štyri druhy sov: sova dlhochvostá, sova obyčajná, pôtik kapcavý a kuvičok vrabčí. Nad lúkou, ktorá patrí k rezervácii prelietava orol skalný a orol krikľavý. Z kopytníkov sú bežné srnce jelene a diviaky, zo šeliem sa na území pohybujú vlky, rysy a jeden medveď.

Les na Čergove

Ak sa chcete aj vy podieľať na záchrane prírody a rozšírení prírodnej rezervácie Vlčia, môžete tak urobiť symbolickou kúpou stromu. Zbierka Kúp si svoj strom na rozšírenie rezervácie neustále pokračuje. Jeden takýto strom stojí 50,00 € a kupec prispieva touto sumou na rozšírenie súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia.

Viac info:  http://www.wolf.sk/sk/kup-si-svoj-strom/sukromna-prirodna-rezervacia-vlcia

Foto: Milan Krokker

Pridaj komentár